Флокулянт

WATERFLOCK. Флокулянт для очищення води від Nerta 25л.

WATERFLOCKWaterflock рідкий та високоактивний продукт на основі поліалюмінію. В основному використовується для очищення питної, басейнової та стічної води. Флокулянт змушує зважені частинки бруду та пилу осідати на дно. Дрібні частинки флокулюють разом і можуть бути краще відфільтровані. Крім того, Waterflock робить воду більш стійкою до росту водоростей. Він також видаляє фосфати і значно знижує значення БПК (біохімічна потреба в кисні) і ХПК (хімічна потреба в кисні).

Інструкція до застосування:

Дозування за допомогою насоса-дозатора. Дозування в залежності від ступеня забруднення.

Екологічна інформація:

Поверхнево-активні речовини, що містяться в цьому препараті, відповідають критеріям біологічного розкладання, викладеним у Регламенті (ЄС) № 648/2004 про миючі засоби.

Безпесне поводження та зберігання:

Повні інструкції з безпеки продукту описані в паспорті безпеки. Тільки для професійних користувачів/фахівців. Зберігайте продукт в оригінальній закритій упаковці та захищайте від екстремальних температур.